Bedrijfshulpverlener

Voor de basis bhv-training

Bedrijfshulpverlener is naast een lesboek bij de bhv-training ook zeer geschikt als naslagwerk. Het boek bevat alle stof die nodig is om het examen van het NIBHV te kunnen halen én is geheel conform de laatste richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad, Het Oranje Kruis en het NIBHV.

In dit boek zijn de bhv-handelingen opgenomen die gemiddeld de hoogste urgentie en frequentie hebben in de praktijk. De hoofdonderwerpen zijn:
– Levensreddende eerste hulp
– Overige eerste hulp
– Beperking en bestrijding van een beginnende brand
– Ontruiming
– Communicatie

 

Editie

3edruk

Pagina’s

116

Prijs

€16.45

ISBN

9789491838859

Over het boek

Vanuit de Arbowet is een werkgever verplicht de bedrijfhulpverlening (bhv) te regelen binnen zijn bedrijf. De grootte van de bhv-organisatie staat niet omschreven, het moet passend zijn bij de organisatie, gebaseerd op de RI&E. Een bedrijfshulpverlener of kortweg bhv’er is een gewone werknemer van een bedrijf of instelling, waarbij de werkgever de werknemer heeft aangewezen (of de werknemer heeft zich vrijwillig aangemeld) om extra taken te verrichten.

Dit boek bevat alle theorie voor de basis bhv-training.

Daarnaast is het boek ook vooral praktisch. De bhv’er heeft een veelomvattende en verantwoordelijke taak wat betreft de veiligheid. Optreden bij calamiteiten en incidenten en ook het voorkomen ervan vergt een proactieve rol en behoeft regelmatige oefening.
In dit boek zijn de bhv-handelingen opgenomen die gemiddeld de hoogste urgentie en frequentie hebben in de praktijk.

De hoofdonderwerpen zijn:
– Levensreddende eerste hulp
– Overige eerste hulp
– Beperking en bestrijding van een beginnende brand
– Ontruiming
– Communicatie

 

Wilt u snel iets opzoeken, handelingen oefenen of uw kennis opfrissen? Dit boek helpt u door herkenbare situatieschetsen, beknopte omschrijvingen en sprekende afbeeldingen.

 

Kortom, dit is hét bhv-boek ter ondersteuning van uw bhv-inzet en preventieve taken!

 

Over de auteurs

De auteurs van Bedrijfshulpverlener zijn allen werkzaam in middelgrote tot grote bedrijven in de Veiligheidsector.

Daarnaast is er een redactieraad, waarin praktijkmensen zitten die het boek controleren op haalbaarheid en praktische vaardigheden.

Ook hebben we specialisten op de onderdelen Eerst Hulp en Brand en Ontruimen gevraagd om het boek te controleren.

 

Tot slot zijn ambulancepersoneel en brandweerlieden gevraagd om hun steentje bij te dragen aan de totstandkoming van dit boek.

 

Een compleet, gedegen en zeer professioneel boek!

 

Het boek van binnen

1. Duidelijke foto’s

2. Reële situaties

3. Nieuwste richtlijnen

4.Uitleg adhv tekeningen en schema’s

Download de inhoudsopgave

Het is niet gek als je benieuwd bent naar wat het boek je daadwerkelijk te bieden heeft. Interesse? Download dan nu de inhoudsopgave!

Je kunt ook hier de voorbeeldpresentatie Levensreddende hulp en/of Brand, ontruimen en communicatie downloaden. Wil je de complete presentatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@webedu.nl.