Schriftcode

Schrijfmethode voor groep 1 tot en met groep 8 Basisonderwijs

Met trots presenteren wij de vernieuwde methode “Schriftcode”.

Deze methode is ontwikkeld vanuit wetenschappelijk onderzoek en vanuit jarenlange praktijkervaring op diverse basisscholen. Ook wordt deze methode gedoceerd aan toekomstige leerkrachten bij de studie Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Schrijven blijft een belangrijke vaardigheid, ondanks dat er steeds meer getypt wordt. Het nut van het handschrift in het onderwijs is vaak onderzocht en de conclusie is en blijft, dat leerstof dieper wordt verwerkt en beter wordt onthouden als je naast het lezen ook schrijft. Schrijven is dus een belangrijke vaardigheid voor de rest van je leven. Daarom richt “Schriftcode” zich op het aanleren van een handschrift vanaf groep 1 dat correct, efficiënt en altijd leesbaar is.

‘Schriftcode is de enige handschriftmethode die kinderen bewuste kennis bijbrengt over wat goede letters zijn en over wat ze precies moeten doen om goede letters te schrijven. Die aanpak werkt perfect: met Schriftcode leren alle kinderen goed schrijven.’

Prof. Erik Moonen

Editie

1edruk

Pagina’s

32

Prijs

€4.95

ISBN

-

Over de methode

Centraal uitgangspunt van de methode is de grafo-cognitieve benadering.

Schrijven is, net als spellen en rekenen, een code die uitgelegd, voorgedaan en correct weergegeven moet worden.

Een handschrift moet correct zijn. Een persoonlijk handschrift, zoals dat vaak in de bovenbouw wordt aanbevolen, is bij Schriftcode niet aan de orde. Net zomin als dat er persoonlijk gerekend of gespeld wordt bij u op school.

Voor Schriftcode hebben de auteurs een nieuwe, instrueerbare lettervorm ontworpen.

Een goed vormgegeven schoolletter moet goed uit te leggen zijn. Instrueerbaarheid van de lettervorm is het uitgangspunt.

Betekenisvolle opdrachten groep 1-8

Betekenisvol is een opdracht altijd als deze aansluit bij wat de leerling al weet.

Vanaf groep 1 worden leerlingen bewust gemaakt van grafische vormgeving en nauwkeurig kijken en werken. Ze leren kleuren, arceren en kritisch kijken. Ook komt de pengreep en de schrijfhouding aan de orde.

In groep 3 worden de letters en cijfers aangeboden en leren ze deze vormen door vormanalyse correct te schrijven. De kinderen leren hun werk te analyseren: Wat kan nog beter? Voor wat betreft de volgorde van het aanleren van de letters kan gekozen worden voor de Schriftcode-volgorde en de volgorde die aansluit bij Veilig Leren Lezen.

In groep 4 leren de kinderen naast de kleine letters ook de KAPITALEN. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de afstand tussen de letters en de woorden en leren de kinderen te reflecteren op hun eigen werk.

In groep 5 worden letterlessen en criteriumlessen aangeboden. Bij de letterlessen gaat het om het correct weergeven van de letters. De in groep 3 en 4 aangeleerde letters worden op speciale wijze nog eens nauwkeurig bekeken en geoefend. Bij de criteriumlessen worden handschriftcriteria geoefend en leren de kinderen met minder hulplijnen te schrijven.

Groep 6 geeft een terugblik op voorgaande jaren en oefent de handschriftcriteria om vervolgens de kwaliteit van hun eigen handschrift te herkennen. Daarnaast wordt het lopend blokschrift geïntroduceerd, naast het verbonden schrift. In diverse lessen worden verbanden gelegd met andere vakgebieden.

Groep 7 gaat door met het toepassen van de handschriftcriteria en introduceert het sierschrift. Ook krijgen de cijfers en de plaatsing van de cijfers meer aandacht, wat hen helpt bij het vak rekenen.

In groep 8 maken de leerlingen met verbonden schrift, blokschrift en sierschrift allerlei creatieve opdrachten en wordt schrijven gecombineerd met andere vakken, zoals rekenen, geschiedenis en muziek. Themalessen maken onderdeel uit van de lessen voor groep 8.

Over de auteurs

Astrid Scholten en Ben Hamerling hebben zich als staatsgediplomeerde schriftkundigen hun beroepsleven lang bekwaamd in het achterhalen van kennis van het westerse schrift voor kalligrafie en schriftdidactiek. Werken vanuit de ontwikkelingsfasen van het westerse schrift bleek het beste te zijn. Tegenover de bestaande en in alle schrijfmethoden toegepaste motorische werkwijze ontwikkelden ze de grafo-cognitieve werkwijze om het schrijven te leren vanuit letterkennis.
Maar, zo eenvoudig als het westerse schrift lijkt, zo veel aannames, mythes en misverstanden zijn er toch nog om op te ruimen alvorens aan een functionele lettervormgeving toe te kunnen komen.
Scholten en Hamerling schreven daarom diverse handschrift-didactische boeken en een uitdagende grafo-cognitieve schrijfmethode waarmee elk kind een functioneel handschrift kan ontwikkelen.
Scholten en Hamerling geven ook lezingen en werkten een curriculum handschriftdidactiek uit voor de Radboud Universiteit Nijmegen, op dit moment de enige universiteit die studenten de gelegenheid biedt om op universitair niveau handschriftdidactiek te oefenen en te bestuderen.

De methode van binnen

1. Duidelijke en instrueerbare letters

2. Kapitalen als hoofdletters

3. Uitdagende oefeningen van groep 1 tot en met groep 8

4. Didactiek: Activerende Directe Instructie

Ja, ik wil graag meer informatie