Schriftkennis

Handschriftontwikkeling in het onderwijs

Het handschriftonderwijs ligt al enige decennia onder vuur van kritiek uit de maatschappij. De algemene ervaring in school en maatschappij is dat er steeds slechter geschreven wordt. De kwaliteit van de handschriften in het basisonderwijs daalt bij het klimmen der jaren en dat is, onderwijskundig gezien, een uiterst onwenselijke ontwikkeling. De auteurs hebben met collega’s de oorzaken onderzocht en in dit boek beschreven. Daarnaast zijn nieuwe mogelijkheden ontwikkeld om de kwaliteit van het handschrift weer, als vanouds, voor een leven lang bruikbaar te maken.

Editie

7edruk

Pagina’s

200

Prijs

€35.6

ISBN

978-94-9183-873-6

Over het boek

Regelmatig verschijnen boeken voor en over het handschriftonderwijs. Tot nog toe waren deze altijd gebaseerd op de aanname, dat een goede letter uit het oefenen van bewegingen voortkwam. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft dit bestreden en de consequenties daarvan worden in dit boek uit de doeken gedaan.
Ook werd verondersteld dat jonge kinderen eerst grote bewegingen moesten oefenen, waarna ze pas konden beginnen met fijne bewegingen. Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat ook dat niet het geval is.
In dit boek worden totaal nieuwe wegen gewezen om kinderen vanaf het begin te leren hoe je met een goede houding en een juiste greep nauwkeurig op papier kunt werken. Dit noemen we de grafo-cognitieve werkwijze.

Het je verwerven van schrift is geen natuurlijke ontwikkeling. Schrift is een cultureel bepaalde code, die je goed moet worden geïnstrueerd en nauwkeurig moet worden nageleefd.
Leesbaarheid is geen uitgangspunt, maar een automatisch gevolg van goede lettervormgeving. Deze is cognitief overdraagbaar en heel goed aan kinderen uit te leggen.
In dit boek worden alle verbanden tussen de eigenschappen van het Westerse schrift, met het accent op handgeschreven schrift, aan de hand van vele voorbeelden verduidelijkt. Het uitgangspunt is dat ieder kind zonder een uitgesproken handicap of beperking onder deskundige en vaardige begeleiding in staat is om zich een goed handschrift eigen te maken. De middelen daartoe worden in dit boek aangereikt.

Over de auteurs

Astrid Scholten en Ben Hamerling hebben zich als staatsgediplomeerde schriftkundigen hun beroepsleven lang bekwaamd in het achterhalen van kennis van het westerse schrift voor kalligrafie en schriftdidactiek. Werken vanuit de ontwikkelingsfasen van het westerse schrift bleek het beste te zijn. Tegenover de bestaande en in alle schrijfmethoden toegepaste motorische werkwijze ontwikkelden ze de grafo-cognitieve werkwijze om het schrijven te leren vanuit letterkennis.
Maar, zo eenvoudig als het westerse schrift lijkt, zo veel aannames, mythes en misverstanden zijn er toch nog om op te ruimen alvorens aan een functionele lettervormgeving toe te kunnen komen.
Scholten en Hamerling schreven daarom diverse handschrift-didactische boeken en een uitdagende grafo-cognitieve schrijfmethode waarmee elk kind een functioneel handschrift kan ontwikkelen.
Scholten en Hamerling geven ook lezingen en werkten een curriculum handschriftdidactiek uit voor de Radboud Universiteit Nijmegen, op dit moment de enige universiteit die studenten de gelegenheid biedt om op universitair niveau handschriftdidactiek te oefenen en te bestuderen.

Het boek van binnen

Uitdagend handschriftonderwijs

Woord- en letterspaties worden uitgelegd

Leerlijn vanaf groep 1

Duidelijke analyse van de letters

Download de inhoudsopgave

Het is niet gek als je benieuwd bent naar wat het boek je daadwerkelijk te bieden heeft. Interesse? Download dan nu de inhoudsopgave!