Gevorderde Eerste Hulp

Het meest actuele en complete verdiepingsboek

Eerste hulp is vaak letterlijk de allereerste hulp. Het is van belang dat veel burgers in voor- komende gevallen iets doen. Van 112 bellen tot hand vasthouden, van stabiele zijligging tot een bloeding stelpen. Gelukkig doen veel mensen daadwerkelijk iets; met of zonder cursus, met of zonder diploma. Enige oefening, of een erkend certificaat, is echter wel aan te beve- len. Het kan onjuiste interventies voorkomen, maar draagt bovenal bij tot een zekerder gevoel in onzekere omstandigheden. Door de eerste hulp te verlenen worden burgers als het ware de 1e kolom in de hulpverlening. Voor de hiervoor noodzakelijke basiskennis en –kunde zijn meerdere uitgaven beschikbaar.
Veelvuldig is de afgelopen jaren de vraag gesteld, of er voor meer ervaren, gediplomeerde eerstehulpverleners, die bijvoorbeeld bij grotere bijeenkomsten worden ingezet, een actu- eel toegespitst verdiepingsboek beschikbaar zou kunnen komen. Gebaseerd op de laatste inzichten en richtlijnen. Vanuit de veelvormige praktijk met theoretische en praktische ach- tergrondinformatie. Het liefst één toonaangevend boek in plaats van vele varianten van vele organisaties.

Dit boek voldoet aan voorgenoemde voorwaarden. Het is in het bijzonder dankzij de veel- zijdige arts Pim de Ruijter dat dit tot stand is gekomen. Zijn belangstelling, kennis en erva- ring vormen bij uitstek de basis en hij weet deskundigen om zich heen te verzamelen die bijdragen leveren die daadwerkelijk kwaliteiten toevoegen. In de redactievergaderingen en mailbesprekingen die aan de ongemeen snelle totstandkoming vooraf zijn gegaan, is nadrukkelijk gekozen voor afbakening ten opzichte van de beroepsmatige professionele hulpverlening. Ieder zijn competentie en daaruit voortvloeiende rol. Hulpverlening is keten- zorg. Bij voorkeur soepel en snel op elkaar aansluitend. Bovendien, alle kennis van de EHBO ten spijt, sommige handelingen zijn als zodanig prima aan te leren, maar zonder kennis en ervaring van onderliggende processen en mogelijke complicaties in potentie gevaarlijk.

Editie

1edruk

Pagina’s

240

Prijs

€22.95

ISBN

EP139530001

Over het boek

In de meeste gevallen kan je een slachtoffer helpen met een eenvoudige handeling, zoals het plakken van een pleister of het aanleggen van een verband. Soms kom je als eerste- hulpverlener te staan voor een slachtoffer dat er slecht aan toe is en snel hulp behoeft. Vaak geeft dit veel vragen: waar moet je beginnen en wat moet er gebeuren? Traditioneel leren we in de eerste hulp vooral om probleemgericht te werken en de vereiste eerste hulp te verlenen. Bij iemand die plotseling onwel wordt, of een ongeval heeft doorgemaakt, is echter niet altijd meteen duidelijk wat het probleem is. Het is prettig om bij de benadering van het slachtoffer houvast te hebben, zodat je weet waar je moet beginnen, waar je naar moet kijken en wat je kunt doen. Die houvast biedt de ABCDE-methodiek, die in de hele wereld door professionele hulpverleners wordt gebruikt bij de opvang van (ongevals)slacht- offers.

De ABCDE-methodiek wordt gebruikt om het slachtoffer volgens een vast patroon te onderzoeken, de vitale functies te beoordelen en zo nodig stoornissen in de vitale functies te behandelen.

De ABCDE-methodiek is gebaseerd op het principe dat je stoornissen waar- aan het slachtoffer het eerst dreigt te overlijden tijdig herkent en direct de nodige eerste hulp verleent. Essentieel is dat zo snel mogelijk professionele hulp wordt ingeschakeld. Het gaat er dan ook niet om de juiste ‘diagnose’ te stellen, maar een levensbedreigende versto- ring van de vitale functies of afwijkingen van de vitale functies te herkennen, snel te alar- meren en direct te handelen. Omdat in de ambulancewereld ook gewerkt wordt met de ABCDE-methodiek kan men in diezelfde structuur overdragen.

De vijf belangrijke punten van de eerste hulp spelen ook bij het gebruik van de ABCDE- methodiek een belangrijke rol. In de eerste plaats kijk je of de situatie veilig is, waarna je op de incidentlocatie kijkt of er aanwijzingen zijn wat er precies gebeurd is. Met de ABCDE- methodiek ga je na wat het slachtoffer mankeert en schakel je, indien nodig, zo snel moge- lijk professionele hulpverlening in. Je zorgt voor beschutting en voorkomt afkoeling van het slachtoffer en helpt hem bij voorkeur op de plaats waar hij ligt. Je zorgt voor een goede en veilige werkomgeving, zodat je optimaal eerste hulp kunt verlenen.
Dit boek is geschreven voor de gevorderde eerstehulpverlener die met enige regelmaat te maken krijgt met slachtoffers met meer dan alleen een klein letsel. Het biedt de eerstehulp- verlener met een eerstehulpdiploma handvatten om in de praktijk gestructureerd en effec- tief eerste hulp te verlenen. Met name binnen de evenementenhulpverlening en bedrijfs- hulpverlening is de ABCDE-methodiek een goede aanvulling op de basis eerste hulp en kan de samenwerking met de ambulancedienst en het SIGMA-team (Snel Inzetbare Groep ter Medisch Assistentie) verbeteren. Het is een hulpmiddel bij herhalings- en verdiepingslessen en dient als cursusmateriaal en naslagwerk voor de gevorderde eerstehulpverlener.
.

Over de auteurs

Pim de Ruijter

Anesthesioloog-intensivist bij het VieCurie Medisch Centrum.
Ook is Pim initiatiefnemer van de Veldnorm Evenementenzorg en heeft hij ook al een aantal boeken over eerste hulp op zijn naam staan, waar onder Eerste Hulp Verlenen, Gevorderde Eerste Hulp, Eerste hulp in de Wildernis.en mede auteur van EHBO leren & doen

Het boek van binnen

1. Geheel volgens de principes van het ABCDE

2. sectie over evenementenhulpverleening

3. Uitgebreid aandacht voor onderdeel drugs

4. voor georganiseerde hulpverlening

Download de inhoudsopgave

Het is niet gek als je benieuwd bent naar wat het boek je daadwerkelijk te bieden heeft. Interesse? Download dan nu de inhoudsopgave!